NER: Vervolgmeting in volle gang!

 

Na de start van het Nederlands Eetstoornissen Register (NER) in 2015, zijn eind september de uitnodigingen verstuurd voor de eerste vervolgmeting. Met het NER willen we mensen die, nu of in het verleden, eetproblemen of een eetstoornis hebben (gehad), met behulp van vragenlijsten, gaan volgen in de tijd. Zo kunnen we de lange termijn effecten van het hebben van eetproblemen op verschillende gebieden (denk aan opleiding, wonen, werk en kwaliteit van leven) in kaart brengen. We hopen met het NER ook meer inzicht te krijgen in hoe we de ontwikkeling en de gevolgen van de eetproblematiek in positieve zin kunnen beïnvloeden.

Vervolgmeting
Iedereen die zich voor half september 2017 had aangemeld bij het NER en de startvragenlijst had ingevuld, dit waren in totaal 915 mensen, heeft per mail een uitnodiging met persoonlijke link voor de vervolgvragenlijst ontvangen. Na een vliegende start hebben  inmiddels al 374 mensen deze vervolgvragenlijst ingevuld. We zijn heel blij met iedere deelnemer! Dus mocht je de uitnodiging nog in je mailbox hebben liggen, vul dan alsjeblieft de vragenlijst in, dit kan nog tot eind november. Het maakt voor het invullen van de vragenlijst niet uit of je nu meer of minder last hebt van je eetproblematiek. Het is voor het onderzoek juist belangrijk dat iedereen mee doet!     

NEDERLANDS EETSTOORNIS REGISTER

Verschil wel of geen behandeling?
Op basis van de startvragenlijsten uit 2015 hebben we gekeken of mensen die in behandeling zijn (geweest) voor hun eetproblemen verschillen van mensen die geen behandeling hebben gevolgd. We hebben hierbij gekeken naar verschillen in eetproblematiek, angst- en depressieklachten en kwaliteit van leven.

Deelnemers met huidige eetproblematiek die nooit behandeling hebben gehad, waren gemiddeld jonger en rapporteerden meer eetbuien en gebruik van laxeermiddelen in de afgelopen maand in vergelijking met deelnemers die wel behandeling voor hun eetproblematiek hebben gekregen. Ook hadden zij een kortere duur van de eetproblemen dan deelnemers met huidige eetproblematiek die wel behandeling volgen/hebben gevolgd.  

Voor ernst van de eetproblematiek, zelfopgewekt braken, excessief bewegen, angst- en depressieklachten en kwaliteit van leven werd gevonden dat deelnemers met huidige eetproblematiek (met of zonder behandeling) slechter scoorden dan deelnemers met eetproblematiek in het verleden. Deelnemers met eetproblematiek in het verleden zonder behandeling rapporteerden meer zelfopgewekt braken vergeleken met deelnemers met eetproblematiek in het verleden die wel behandeling hadden gevolgd.

Mensen die niet in behandeling zijn geweest voor hun eetstoornis laten dus grotendeels even ernstige eetproblematiek, angst- en depressieklachten en kwaliteit van leven zien in vergelijking met de groep die wel behandeling heeft gehad. De kans om in behandeling te komen lijkt groter als de eetproblematiek langer aanhoudt en/of de mensen ouder worden.

nederlands eetstoornis register

Wil je nog meedoen?
Heb je tot nu toe nog niet meegedaan met het NER, maar zou je dat wel willen? Dat kan! Ben je 12 jaar of ouder en heb je nu of in het verleden een eetstoornis of eetproblemen ervaren? Dan kun je meedoen aan het NER. Voor jongeren onder de 16 jaar, hebben we toestemming nodig van één van de ouders of verzorgers. Als je je aanmeldt bij het NER, ontvang je een link naar de startvragenlijst. Als je die invult, zal je voor de volgende vervolgmeting, over één of twee jaar, per mail worden uitgenodigd.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Hoe groter de groep mensen is die wij onderzoeken hoe beter het beeld wordt dat wij krijgen van deze groep. Op die manier kunnen we bijvoorbeeld ook beter achterhalen welke factoren er samenhangen met een positief beloop van de eetproblematiek. Belangrijk om te weten: iedereen die eetproblemen heeft of heeft gehad (denk aan worstelingen met voeding, lichaamsbeeld of het zelfbeeld maar ook eetbuien, een restrictief eetpatroon of compensatiegedrag) kan meedoen, ongeacht de mate of ernst van de eetproblemen. Een diagnose of (voorgaande) behandeling is absoluut niet noodzakelijk.

Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen. De persoonlijke gegevens, nodig voor de aanmelding, worden anoniem en apart van de gegevens uit de vragenlijsten opgeslagen. Daarbij gebruiken we twee aparte beveiligde computersystemen voor de opslag van de gegevens.

Via de website www.nederlandseetstoornisregister.nl kun je meer informatie vinden over deelname, vragen stellen over het NER en kun je je aanmelden.

 

Gerelateerde blogposts