Privacyverklaring Proud2bme

1. Identiteit
Eigenaar van deze website is Stichting Rivierduinen, Postbus 405, 2300 AK Leiden.

2. Doel
Proud2bme richt zich op jongeren en jongvolwassenen met eetproblemen en eetstoornissen en ouders van jongeren met deze problemen. De site geeft informatie over diverse aspecten van deze problemen en biedt interactieve mogelijkheden zoals een discussieforum en chatsessies.

3. Gevraagde informatie
Voor het leveren van bijdragen aan het forum of deelname aan chats is een deelnemer verplicht om zich te registreren. Deelnemers zijn verplicht om hun gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord en leeftijd op te geven.

Bij de registratie wordt ook het IP adres vastgelegd en het tijdstip waarop je je hebt aangemeld. Bij elk bericht dat je plaatst op de website wordt eveneens je IP adres en het tijdstip vastgelegd. Deze gegevens worden niet gepubliceerd op de website. Op de website wordt alleen je zelf gekozen gebruikersnaam en de inhoud van je bericht weergegeven. Proud2bme gebruikt de niet-openbare gegevens om inzicht te krijgen in welke mensen onze site bezoeken, om misbuik te voorkomen en deelnemers die zich niet aan de huisregels hebben gehouden te weigeren. De huisregels zijn te vinden op de website.

4. Ontvangers
De informatie op de website en na registratie in het discussieforum zijn openbaar en wereldwijd toegankelijk. Wie een bericht plaatst, gaat ermee akkoord dat dit door een onbekende gelezen kan worden, en dat dit ook gekopieerd en verspreid kan worden door anderen. We raden je daarom af om informatie te plaatsen over jezelf waaraan anderen jou persoonlijk kunnen herkennen. Berichten waarin deelnemers informatie plaatsen waardoor anderen persoonlijk kunnen worden herkend, worden verwijderd om nadelige gevolgen te voorkomen.

5. Rechten deelnemers
Deelnemers aan het forum en de chat geven door registratie uitdrukkelijk toestemming voor het registreren van hun persoonsgegevens (E-mailadres en IP adres) door GGZ Rivierduinen en het publiceren op internet van hun bijdrage. De verstrekte persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van de wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Minderjarigen onder de 16 jaar, mogen zich alleen registreren met toestemming van de ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken om verwijdering van zijn gegevens. Desgevraagd worden de registratiegegevens verwijderd en bijdragen aan het forum geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat de gekozen gebruikersnaam in geplaatste berichten wordt vervangen door ‘verwijderd' en het bijbehorende profiel wordt gewist. De berichten zelf blijven in het forum staan om de logica van de discussies niet te verstoren, tenzij een deelnemer voor een bericht aangeeft dat dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat de bijdrage de identiteit van de deelnemer bekend maakt. Om aan een verwijder- of correctie verzoek te kunnen voldoen, zijn de gegevens nodig waarmee je je hebt geregistreerd. Het contact daarover verloopt via het e-mailadres dat je bij je registratie hebt opgegeven. Het adres voor een verwijder- of correctieverzoek is helpdesk@proud2Bme.nl

Bij eventuele uitsluiting van het forum bepaalt het team van Proud2Bme per individueel geval wat de termijn van deze uitsluiting zal zijn. Deze termijn kan lopen van 1 dag tot voor altijd.

6. Privacyvragen
Vragen over het privacybeleid van de website en het forum kunnen worden gesteld via info@proud2Bme.nl

7. Overige gegevensverwerking
De website legt de IP adressen van bezoekers van de website vast door middel van een extern statistiekenprogramma. De statistieken worden gebruikt om de vindbaarheid en het gebruik van (onderdelen) van de site te meten door bezoekers en de benodigde servercapaciteit in te kunnen schatten. Proud2Bme maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (kleine stukjes informatie die op de computer van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken).

8. Beveiliging
De gegevens op de website en het forum zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Alle gegevens op de website en na registratie in het discussieforum zijn openbaar toegankelijk en kunnen dus door elke derde worden gekopieerd.

9. Bewaartermijn
Alle gegevens op de website en in het discussieforum blijven beschikbaar op internet zolang de stichting daartoe de middelen en de mogelijkheden heeft.

 
content