Proud 2B MarloesMarloes

Wat heb jij met het nummer Proud to be me?
Ik vind het een heel mooi en lief nummer en de tekst is super: de boodschap 'Proud to be you' is iets wat iedereen zou moeten doen!

Hoe zag jij jezelf vroeger en hoe nu?
Vroeger was ik veel onzekerder over mezelf dan nu, niet alleen qua uiterlijk. Vroeger wou ik mezelf graag bewijzen, maar ik durfde niet achter de dingen aan te gaan dit ik wou. Ik weet nu beter wat ik wil en ga er nu wel achteraan.

Wat vind jij van het huidige schoonheidsideaal en wat voor invloed heeft dit op jou?
Het ideaal is bijna irreëel geworden. De dunne modellen in bladen maken me niet
onzeker over mijn eigen uiterlijk, maar heb wel het idee dat het bepaalt wat als 'normaal' gezien wordt voor
meisjes, terwijl dat zo raar is! Alsof er echt eisen aan een vrouw worden gesteld, alsof er maar één figuur
mooi is, wat helemaal niet zo is.

In welk opzicht ben je betrokken bij het onderwerp eetstoornissen?
Ik heb in de jongerenfilm 'Radeloos' de rol van Yara gespeeld, een meisje dat een eetstoornis ontwikkelt.

Welke boodschap zou jij willen meegeven aan jonge meiden?
Laat je niet leiden door anderen, heb een beetje schijt en ga je eigen weg, en leef!

Maak de zin af: I am proud to be me because

......... Ik op eigen kracht iets heb bereikt waarvan ik dacht dat het bijna onbereikbaar was