Jongens met een eetstoornis | Zielzorgers

 

We willen graag meer aandacht besteden aan het feit dat jongens en mannen ook een eetstoornis kunnen hebben. Daarom hebben wij onlangs onze interviewserie 'Mankracht' weer opgepakt. Vandaag even iets anders omtrent dit onderwerp: we vertellen je graag meer over een project van Stichting JIJ en Anorexia Jongens, waarin ze hun hulpaanbod afstemmen op de behoeften van mannen. 

Om meer over dit project te weten te komen, interviewen we JP. Hij werkt als beleidsmedewerker bij Stichting JIJ. Omdat hij erg van scheikunde houdt en om wat te betekenen voor de volksgezondheid, is hij farmacie gaan studeren. Daarna heeft JP een aantal jaar onderzoek gedaan naar radio-geneesmiddelen. Hij heeft altijd veel plezier gehad in het doen van wetenschappelijk onderzoek en alles wat daar omheen hangt - hij noemt zichzelf dan ook een echte nerd. In z'n vrije tijd leest JP daarom graag wetenschappelijke artikelen en boeken.  

Wat is jouw rol binnen Stichting JIJ en hoe is dat zo ontstaan?   

"Ik was al een tijdje werkzoekende. Ik zocht een uitdagende vrijwilligersbaan voor hoger-opgeleiden binnen de psychiatrie in omgeving Rotterdam. Dit mede door mijn eigen ervaringen met het hebben van een depressie. Ik kwam via internet een advertentie tegen voor de functie Medewerker Beleidszaken bij Stichting JIJ. Na een heel leuk kennismakingsgesprek besloot ik al snel daar aan de slag te gaan. Ik ben daar nu al een tijdje beleidsmedewerker en houd me met verschillende dingen bezig. Op dit moment houd ik me bezig met het project 'jongens/mannen met een eetstoornis'. Ik denk mee, houd de voortgang in de gaten en rapporteer dit ook. Eerder dit jaar heb ik 2 HBO-studenten begeleid die hun afstudeeronderzoek deden over eetstoornissen bij mannen. Daarnaast ben ik veel bezig geweest met fondsenwerving voor verschillende projecten en het opzoeken van wetenschappelijke gegevens over eetstoornissen."
 
Kun je ons meer vertellen over het project van Stichting JIJ en Anorexia Jongens? 

"Stichting JIJ wil het taboe op eetstoornissen onder jongens en jonge mannen doorbreken. Hiermee willen wij de drempel om hulp te zoeken voor deze doelgroep makkelijker maken. Ook willen we het hulpaanbod binnen Stichting JIJ én binnen Nederland voor deze doelgroep verrijken. Dit wil de stichting doen door middel van een project met verschillende activiteiten. 

Het project is inmiddels in volle gang. In overleg met mannen uit de doelgroep wordt gekeken naar het toegankelijker maken van de organisatie voor jongens en mannen (bijvoorbeeld door aanpassing van de website) en wordt in samenspraak met hen een passend hulpaanbod binnen de Stichting gecreëerd. 
Daarnaast zijn we begonnen met de werving van mannelijke vrijwilligers en ervaringsdeskundigen en het opleiden van deze laatstgenoemden. Verder is er een Facebook groep voor mannen opgezet en op de huidige chat worden inmiddels ook ervaringsdeskundige mannen ingezet. Ook wordt gewerkt aan een meer genderneutraal aanbod aan activiteiten in het JIJ-huis en gaan er bijvoorbeeld ook meer mannelijke gastsprekers, trainers en workshop begeleiders ingezet worden. Daarnaast willen we een maandelijks (gratis) inloopspreekuur voor informatie en advies gaan organiseren waarin een mannelijke ervaringsdeskundige aanwezig is.  

We hopen dat herstelde ervaringsdeskundige jongens en mannen zich aanmelden en ons willen helpen om het hulpaanbod voor jongens en mannen nog verder op te zetten. 
 
Deze projectactiviteiten worden in nauwe samenwerking met zelfstandig adviseur en ervaringsdeskundige Ron Meijering (van Anorexia-Jongens) uitgevoerd. We maken gebruik van zijn expertise en bundelen zo elkaars krachten." 
 
Waarom is dit project opgezet?  

"Volgens GGZ Oost Brabant lijden ongeveer 25.000 mensen in Nederland aan Boulimia of Anorexia. Zo’n 5--10% daarvan is man, dus 1250-2500 mannen in totaal. Andere bronnen schatten het aantal mannen met Anorexia op 0,16-0,3%, Boulimia op 0,1-0,5% en eetbuistoornis (BED) op 1-3% van de rest van de bevolking. Ondanks het stijgende aantal cliënten bij Stichting JIJ, is slechts 3% van onze cliënten man. Door het taboe op eetstoornissen onder mannen en de onwetendheid over het ziektebeeld en het hulpaanbod, weten ze de weg naar hulp nog niet goed te vinden. Door het delen van verhalen van mannen en het gender-neutraal maken van ons aanbod, beogen we deze mannen beter te bereiken en ervoor te zorgen dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben."
 
Wat hopen jullie hiermee te bereiken? 
 
"Het doel van dit project is eigenlijk tweeledig; enerzijds willen we een passend hulpaanbod voor jongens met een eetstoornis creëren. Anderzijds willen we de verschillende doelgroepen beter bereiken en informeren. 

We streven ernaar dat: 
• Stichting JIJ een passend, laagdrempelig hulpaanbod voor jongens met een eetstoornis ontwikkelt en uitvoert; 
• Jongens met een eetstoornis hun ziektebeeld beter kunnen herkennen en erkennen;  
• Jongens met een eetstoornis hulp durven in te schakelen;  
• De maatschappij en de directe omgeving van jongens met een eetstoornis meer kennis van én begrip krijgen voor het thema eetstoornissen bij jongens; 
• Professionals meer kennis van én begrip krijgen voor jongens met een eetstoornis; 
• Jongens met een eetstoornis de kans krijgen om eerder te kunnen herstellen van hun eetstoornis, hun eenzaamheid wordt verkleind, hun dagelijks functioneren en gezondheid zal verbeteren en hun kwaliteit van leven wordt verhoogd. 
 
Ook wil Stichting JIJ andere doelgroepen bereiken door middel van nieuwsbrieven, berichten op social media en tijdschriften. Hieronder vallen bijvoorbeeld de (directe) naasten van jongens en mannen met een eetstoornis, cliëntgerichte organisaties, huisartsen, praktijk-ondersteuners, diëtisten, sportscholen en middelbare scholen in Rotterdam."
 
Wat zou jij jongens met een eetstoornis willen meegeven? 

"Je staat er niet alleen voor! Neem iemand uit je omgeving in vertrouwen en trek aan de bel bij de hulpverlening. Samen werken we toe naar herstel!"

 

Gerelateerde blogposts

Reacties

britneyangel - Donderdag 5 december 2019 09:09
wat goed zeg!
Arwen - Donderdag 5 december 2019 10:17
Positief goed dat hier aandacht aan wordt besteed